Ecosysteemdenken in de praktijk

Tools voor het begrijpen en ontwerpen van een inclusieve, duurzame leefomgeving

Paul de Graaf heeft een bijzondere expertise in de analyse van duurzame initiatieven vanuit ecosysteemperspectief, waarbij circulariteit, veerkracht en de inbedding daarvan in het ‘sociaal-ecologisch systeem’ centraal staan. We maken een sociaal-ecologische analyse van stromen, de hieraan verbonden actoren, en hun handelingsperspectief die inzichtelijk maakt hoe u deze actoren (burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties) kunt betrekken in duurzame ontwikkeling. in duurzame (gebieds)ontwikkeling en het streven naar een circulaire leefomgeving.

Zie projecten

Share your thoughts