Onderzoek

Academisch en toegepast onderzoek op het gebied van stad en land(bouw)

Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek initieert zelf onderzoek zoals Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam (2011) en Voedselbosbouw in het Deltalandschap (2018) en wordt regelmatig gevraagd mee te werken aan onderzoek op het gebied van duurzame stedenbouw, stadslandbouw en voedsel in en om de stad. Soms is dit onderzoek toegepast, vaak als deel van een proces tot visievorming, soms meer academisch als onderdeel van een breder onderzoek. Daarnaast werkt Paul de Graaf op dit moment aan een promotieonderzoek over de rol van maatschappelijke voedselinitiatieven in stedelijke voedselplanning aan Wageningen Universiteit.