Paul de Graaf werkt veel en graag samen met anderen. Deze uitwisseling van kennis en kunde neemt naast samenwerking op projectbasis verschillende vormen aan: onderwijs, workshops, lezingen, presentaties en debat.

Daarbij deelt hij zijn expertise op het gebied van: ecosysteemdenken, duurzame stedenbouw & gebieds-ontwikkeling, kringloopdenken, stadslandbouw en andere vormen van multifunctionele levende systemen in de stad en op het platteland (incl. ecological design, productief stedelijk groen, ecological engineering, decentrale waterzuivering en hergebruik), Land Art, ecovillages & intentional communities die hij heeft bezocht, zoals Arcosanti.

Wilt u ook met Paul de Graaf samenwerken? Neem contact op

Samenwerkingsverbanden

Wij hebben onder meer samengewerkt met:

Open Kaart, Voord&Wij, LEI(WEcR), Trompenburg Tuinen en Arboretum, Stichting Voedselbosbouw NL, Except, a goood foundation, Superuse Studios, SUM (Atelier Romain), ILVO, Orri Steinarsson, de Rotterdamse Metabolisten, SL Studio, Zela & kompanen / Jos Willemsen, Ruud Kampf

Opdrachtgevers waren onder meer: LTO Noord, RUAF, Rotterdam School of Management (Erasmus University), Conscious Hotels, Waterschap Rivierenland, gemeente Geldermalsen, Waterschap Aa en Maas, Økosamfund Dyssekilde