Welkom op de website van Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek. Zelfstandig en in samenwerking met anderen werkt Paul de Graaf aan oplossingen voor een mooie, inclusieve en duurzame leefomgeving.

Visie

Ecosysteemdenken in de praktijk

Stad en platteland worden gevormd en veranderd door een complex aan ecologische, sociale en culture factoren. Als we dit complexe systeem leren begrijpen kunnen we er naar handelen. Met doelgerichte keuzes, acties en ingrepen kunnen we vastgeroeste problematieken in beweging krijgen en nieuwe mogelijkheden scheppen. Zo ontstaat ruimte waarin de leefomgeving langzamerhand de goede kant op kan bewegen.

Mijn werk bestaat enerzijds uit het ontwikkelen van inzicht in het systeem dat onze leefomgeving vormt en anderzijds in het vriendelijk duwen en trekken aan dat systeem in verschillende vormen, vaak samen met anderen. Of het nu een ontwerp is of het organiseren van een evenement; zelfstandig onderzoek of het opzetten van een leerprogramma; een subsidieaanvraag of het planten van een boom; doel is het verkennen en testen van mogelijke paden naar een duurzame toekomst. Ik noem dit ecosysteemdenken in de praktijk.

lees meer

Voedselbos realiseren?

Paul de Graaf werkt aan de realisatie van voedselbossen en aan een samenleving waarin deze kunnen bloeien met Coöperatie Ondergrond