Bezoek uit Oslo en Wageningen

Mei 2019 gaf ik tweemaal een excursie langs Rotterdamse stadslandbouwprojecten. Eerst kwamen mijn collega’s van het Foodscapes-cluster binnen de Centre for Space Place and Society, met wie ik naast de vele mooie groene stadslandbouwinitiatieven ook de wonderlijke Floating Farm bezocht. De automatische borstels waardoor de koeien zich op de rug konden laten krabben werden goed gebruikt door de drijvende koeien maar onderstreepten onbedoeld ook het gadget-achtige karakter van het project.

V.l.n.r.: collega’s Foodscapes, op de achtergrond drijvende koeien; met de studenten van Gartnersprine, Oslo op de Dakakker (foto R. van Katwijk) en bij de Voedseltuin

De volgende dag kwam een groep hoveniersstudenten uit Oslo. Hoewel ik mij Noorwegen altijd voorstel als het summum van natuur (net als  Douglas Adams), was het opvallend hoe positief de studenten waren over het eetbaar groen in Rotterdam. Het was een wens van de studenten om stadslandbouw, permacultuur en voedselbossen te bezoeken en ze waren erg enthousiast over de projecten die we bezochten: Voedseltuin, Rotterdamse Munt, Dakakker, Voedselbos de Overtuin, Vredestuin Pompenburg en de Dakgaard. Ik bezie van de weeromstuit al het groen in Rotterdam weer met frisse blik en ben weer helemaal op de hoogte van de stand van zaken bij de verschillende projecten. Met dank aan de toelichtingen door de verschillende stadsboeren en -tuinders.

 

Share your thoughts