Cooperatie Ondergrond is opgericht!

Sinds 1 januari 2020 werk ik voor al mijn voedselbos gerelateerde activiteiten samen in een coöperatieve vereniging van sociaal ondernemers: Coöperatie Ondergrond. Met geestverwante voedselbosexperts Max de Corte en Bastiaan Rooduijn heb ik Ondergrond opgericht om meer richting te geven aan onze gezamenlijke activiteiten en deze organisch te laten groeien zodat steeds meer mensen mee kunnen doen. En omdat bomen (en bossen) tijd nodig hebben om te groeien is het ook een investering in een organisatie die continuïteit biedt voorbij ons als individu.

Met Coöperatie Ondergrond ontwikkelen we niet alleen voedselbossen; we cultiveren een vruchtbare maatschappelijke bodem voor deze plekken, door de sociale, culturele, financiële en ruimtelijke condities te creëren waarin ze kunnen groeien en bloeien, onder meer door educatie en kennisontwikkeling. Met een blik op de toekomst zien we een duurzame samenleving voor ons die is ingericht en georganiseerd volgens voedselbosprincipes.

Het Rotterdams Forest Garden Netwerk dat aan de basis van Ondergrond heeft gestaan, blijft bestaan als netwerk, waarbinnen voedselbossen in de regio rond Rotterdam, zoals Voedselbos Vlaardingen en het nog aan te leggen Natuurgoed Ziedewij kunnen samenwerken.

In Ondergrond komt veel van mijn kennis en ervaring van de afgelopen 10 jaar op het gebied van stadslandbouw en voedselbosbouw samen. Ik verheug me er op deze nieuwe uitdaging aan te gaan.