Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek is een kleine maar veelzijdige praktijk die u als opdrachtgever of partner gidst in de transitie naar een duurzame, veerkrachtige leefomgeving, van visievorming tot realisatie.

Visievorming

Ontwikkeling van visies en strategieën voor een veerkrachtige leefomgeving

Meer over Visievorming

Onderzoek

Academisch en toegepast onderzoek op het gebied van stad en land(bouw)

Meer over Onderzoek

Ontwerp & Realisatie

Ontwerp & realisatie van multifunctioneel groen en informatiearchitectuur

Meer over Ontwerp & Realisatie

Kennisoverdracht

Lezingen, presentaties, workshops, publicaties en organisatie van evenementen

Meer over Kennisoverdracht

Paul de Graaf praktiseert ecosysteemdenken in de praktijk. Zijn praktijk combineert integraal denken in (eco)systemen met het ontwikkelen van concreet economisch, ecologisch en ruimtelijk handelingsperspectief voor betrokken burgers, ondernemers en overheden binnen planetaire grenzen.

Door oplossingen te ontwikkelen die nu al op eigen benen kunnen staan, maar ook experimenteerruimte bieden voor ideeën die pas op langere termijn hun waard zullen bewijzen, ontstaan veerkrachtige projecten die nu en in de toekomst van waarde zijn. Met name op het gebied van implementatie van multifunctionele levende systemen (stadslandbouw en andere vormen van productief groen, groene waterzuivering e.d. ) als onderdeel van een mooie veerkrachtige en klimaatbestendige stedelijke regio, heeft Paul de Graaf een rijk portfolio aan uitgevoerde projecten met tevreden klanten.