Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek is een kleine maar veelzijdige praktijk die u als opdrachtgever of partner gidst in de transitie naar een duurzame, veerkrachtige leefomgeving, van visievorming tot realisatie.

Door oplossingen te ontwikkelen die nu al op eigen benen kunnen staan, maar ook experimenteerruimte bieden voor ideeën die pas op langere termijn hun waard zullen bewijzen, ontstaan veerkrachtige projecten die nu en in de toekomst van waarde zijn. Met name op het gebied van implementatie van multifunctionele levende systemen (stadslandbouw en andere vormen van productief groen, groene waterzuivering e.d. ) als onderdeel van een mooie veerkrachtige en klimaatbestendige stedelijke regio, heeft Paul de Graaf een rijk portfolio aan uitgevoerde projecten met tevreden klanten.

Paul de Graaf praktiseert ecosysteemdenken in de praktijk. Zijn praktijk combineert integraal denken in (eco)systemen met het ontwikkelen van concreet economisch, ecologisch en ruimtelijk handelingsperspectief voor betrokken burgers, ondernemers en overheden binnen planetaire grenzen.