In Memoriam Uit Je Eigen Stad

In zekere zin was mijn ontmoeting met Bas de Groot de start van mijn betrokkenheid bij stadslandbouw. Via hem werd ik uitgenodigd voor een expertmeeting waaruit Eetbaar Rotterdam voortkwam. Toen zijn plan voor een stadsboerderij evolueerde tot Uit Je Eigen Stad was ik (net als mijn mede-Eetbaar Rotterdammers) de grootste fan. In de aanloop naar de realisatie heb ik UJES op de Eetbaar Rotterdam blog vaak gepromoot, zoals hier en hier. Toen het project er eenmaal was heb ik het vol verwachting gevolgd. Uiteindelijk liep de ontwikkeling van het project anders dan voorzien. Bas de Groot stapte er op een gegeven moment uit en de focus van het project veranderde, weg van de oorspronkelijke ideeën en idealen van Eetbaar Rotterdam. Door mijn persoonlijke betrokkenheid bij het voortraject van het project vond ik dit moeilijk te verkroppen. Van fan werd ik criticus, het meest uitgesproken hier. Nu is Uit Je Eigen Stad failliet en definitief gesloten. Voor het Stadslandbouwtijdschrift heb ik geprobeerd een evenwichtig In Memoriam te schrijven, voorbij mijn eigen verwachtingen en teleurstellingen. Het onderzoek hiervoor is deel van mijn promotieonderzoek, dat onderzoekt hoe maatschappelijke initiatieven op het gebied van stadslandbouw leiden tot nieuwe vormen van planning, en waarin Rotterdam een van de cases is.

Op 13 november 2018 werd Uit Je Eigen Stad failliet verklaard. Daarmee kwam na 6 jaar een definitief einde aan een van de opmerkelijkste stadslandbouwexperimenten in Rotterdam. Om dit experiment op waarde te schatten is een stukje geschiedenis op zijn plaats.
Het eerste succes van UJES is haar realisatie. Uit Je Eigen Stad werd in september 2012 feestelijk geopend, maar de kiem voor Uit Je Eigen Stad werd gelegd in 2006 toen Bas de Groot afstudeerde aan de Warmonderhof bij de opleiding Landbouw en Zorg op een plan voor een zorgtuin in de tuin van het Rotterdamse blok waar hij woonde. Dit ging niet door, maar bij Bas was een zaadje geplant, dat verder ontkiemde binnen de expertisegroep stadslandbouw Eetbaar Rotterdam die rond die tijd ontstond en die Bas omarmde als nieuwe (kandidaat)stadsboer. Het idee van een stadsboerderij ontwikkelde zich verder tot een plek waar alles wat het bedrijven van landbouw in de stad aan positiefs kan bijdragen aan die stad (placemaking, oftewel het creëren van een fijne plek op een her te ontwikkelen (en vaak onherbergzame) locatie in de stad; supervers lokaal voedsel; vergroening van de stad) wordt gekoppeld aan de mogelijkheden die de stad biedt (om landbouw duurzaam te maken en circulair; om direct te leveren aan de klant; om gebruik te maken van reststromen en van on(der)gebruikte ruimte). Deze stadsboerderij zou laten zien dat dit zelfs een baan op kan leveren voor 1 of meerdere stadsboeren.” Lees verder op Het Stadslandbouwtijdschrift hier

 

 

Share your thoughts