Kennisoverdracht

Lezingen, presentaties, workshops, publicaties en organisatie van evenementen

Paul de Graaf deelt graag zijn visie en de inzichten uit zijn praktijk in lezingen, workshops en presentaties. Hij helpt u uw weg te vinden in Resilience Thinking, systems thinking, Blue Economy, transitiedenken en andere duurzame benaderingen. Daarbij deelt hij zijn expertise op het gebied van duurzame stedenbouw & gebiedsontwikkeling, in het bijzonder stadslandbouw en andere vormen van multifunctionele levende systemen in de stad en op het platteland. Ook initieert, organiseert en cureert hij evenementen en netwerken die uitwisseling van kennis over deze onderwerpen in de praktijk stimuleren, zowel voor kinderen als voor volwassenen.