Ontwerp & Realisatie

Ontwerp & realisatie van multifunctioneel groen en informatiearchitectuur

We ontwikkelen nieuwe vormen van groen, die ruimte bieden aan divers gebruik met bijbehorende nieuwe financieringsmodellen voor aanleg, onderhoud en beheer. We helpen u met stakeholders de stap te maken van passief naar (inter)actief, participatief en productief (semi)openbaar groen. In de uitvoering zorgen we dat de informatievoorziening integraal deel uitmaakt van het ontwerp; informatiearchitectuur, zodat het verhaal van het ontwerp op een relevante en po√ętische manier wordt verteld.

In ontwerp en realisatie van voedselbossen werkt Paul de Graaf nauw samen met de leden van het Rotterdams Forest Garden Netwerk