Paul de Graaf (Wieringermeer, 1972) is afgestudeerd als architect aan de TU Delft op de relatie tussen architectuur, landschap en ecologie. Als ontwerper en onderzoeker verkent hij sinds 2003 de mogelijkheden om stad en platteland duurzaam te (her)ontwerpen als sociaal-ecologisch systeem, door het herintroduceren van natuurlijke processen en ecologische principes in de menselijke habitat.

Hij onderzoekt, ontwerpt, schrijft, initieert en organiseert. In zijn werk combineert hij een internationale oriëntatie, netwerk en expertise met sterke lokale betrokkenheid.

Hij is expert op het gebied van duurzame integratie van stadslandbouw en andere multi-functionele levende systemen in de hedendaagse stad en initiatiefnemer van verschillende lokale netwerken en innovatieve samenwerkingsverbanden rond dit thema. Als mede-oprichter van expertisegroep stadslandbouw Eetbaar Rotterdam nam hij initiatief tot de studie “Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam”. Als oprichter van het Rotterdams Forest Garden Netwerk en Coöperatie Ondergrond promoot hij een ecosysteembenadering van eetbaar openbaar groen en peri-urbane en rurale agroforestry, en initieert en ontwikkelt hij eetbaar openbaar groen en (rand)stedelijke voedselbossen. Om kennis en vaardigheden te verspreiden heeft hij het festival ERGroeit opgezet en stond hij aan de wieg van het Stadslandbouwtijdschrift waaraan hij bijdraagt als redacteur en auteur. Daarnaast draag hij zijn visie uit in presentaties, lezingen en onderwijs.

Als externe PhD is hij verbonden aan de afdeling Rurale Sociologie van de WUR. Zijn promotieonderzoek onderzoekt hoe bottom-up initiatieven op het gebied van stedelijk voedselvoorziening kunnen worden betrokken in stedenbouw en planning.

Met vereniging Groen010 is hij partner in het EU-project EdiCitNet, waarin hij mede vormgeeft aan het Living Lab Rotterdam, dat als doel heeft het voortbestaan van (eetbaar) groene initiatieven te bestendigen door uitwisseling en samenwerking.

About Paul (English version)