Coöperatie Ondergrond (2020-heden)

Coöperatie Ondergrond ontwikkelt voedselbossen en op voedselbosprincipes gebaseerde eetbaar groene plekken in en om de stad, en de vruchtbare maatschappelijke bodem waarin deze kunnen groeien en bloeien.

Ondergrond streeft naar een wereld waarin de leefomgeving op duurzame, ecologische manier voorziet in onze basisbehoeften.

Met elk gerealiseerd project werkt Ondergrond aan een toekomst waar het voedselbos een vanzelfsprekend deel van onze samenleving is, maar wij denken ook na over hoe we de samenleving meer als voedselbos kunnen organiseren. Het verhaal van het voedselbos biedt een nieuw perspectief op de band tussen stad en land, burger en voedsel, en tussen mens en natuur. Daarom ontwikkelen en delen we kennis over voedselbossen.