De Brede RWZI: Ontmoetingen tussen cultuur en natuur (2008)

In deze visie op de inpassing van een rioolwaterzuiverings-installatie in een natuurgebied word (gezuiverd) afvalwater gezien als bron voor nieuwe natuur en waterlandbouw. Natuur en cultuur komen samen in een landschap toegankelijk ter lering en vermaak.

i.s.m. Birgitte Louise Hansen
advies Waterharmonica: Ruud Kampf
opdrachtgever: Waterschap Aa & Maas
status: studie