De onvermoede potenties van vormen van stadslandbouw voor de reguliere agrosector (2012)

Reflectief verslag van het symposium “Ruimte voor stadslandbouw in Rotterdam”

i.s.m.  Jan Willem van der Schans en Rien Bongers
in opdracht van Innovatienetwerk