Gebiedsvisie Maarkebeek: Werkateliers GOG’s (2015/2017)

Deelname als landschapsarchitectonisch expert aan ontwerpatelier over ontwerp en inpassing van drie geplande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) in beekdal Maarkebeek, als onderdeel van een breed planningsproces voor een ruimtelijke visie voor de Maarkebeek (2015) en vervolgworkshop over de GOG Kasteelmolen (2017).

In opdracht van: Provincie Oost-Vlaanderen (België), dienst Ruimtelijke Planning