Kringloopbenadering Green Deal Stadsgerichte Landbouw (2013)

Ontwikkeling tool voor evaluatie duurzaamheid en ruimtelijke inpassing stadslandbouwinitiatieven binnen de Green Deal Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw i.o. Deze Green Deal stelde zich tot doel te komen tot de oprichting van een Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw. Hiertoe werden een aantal  stadslandbouwinitiatieven geanalyseerd. Paul de Graaf onderzocht welke duurzame ambities de initiatieven hadden en in hoe ver ze deze al genaderd waren. Hiervoor werd een kringloopdiagram ontwikkeld waarmee de invloed op stromen van water en energie en stoffen van elk initiatief inzichtelijk wordt.
In ‘Hoofdstuk 4 Kringloopsluiting en duurzaamheid’ van het eindrapport licht hij de methodiek en de onderliggende uitgangspunten toe.

i.s.m. Wageningen Universiteit (Jan Willem van der Schans)
in opdracht van: de Ministeries van EZ en van I&M
status: afgerond