Hola Argentina (2015)

Verkenning voor internationale samenwerking op het gebied van bottom-up duurzaam ontwerp tussen Nederland en Argentinië. Tiendaags werkbezoek en analyse van de duurzaamheidsproblematiek in Argentinië. Visie op de rol van maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaam ontwerp, en het belang van een uitwisseling op dit gebied tussen Nederland en Argentinië.

i.s.m. a goood foundation
op initiatief van a goood foundation
tot stand gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
status: afgerond