Landwerk Walcheren (2014)

Het onderzoek Landwerk Walcheren ging op zoek ging naar kansen voor bottom-up plattelandsontwikkeling. Het lokale initiatief Kunstpark Zeeland fungeerde daarbij als opdrachtgever. Het team heeft een visie ontwikkeld waarin het ecosysteemperspectief – waarin natuurlijke, regeneratieve principes leidend zijn – wordt gekoppeld aan een ruimtelijk perspectief dat ingaat op actuele uitdagingen in de ruimtelijke ordening van Walcheren. In de overgangszones tussen verschillende ecologische en planologische condities zijn kansrijke gebieden geïdentificeerd voor initiatieven die op een vernieuwende manier landbouw, recreatie en natuurbeheer integreren. Voor deze kansrijke gebieden zijn vervolgens drie grond- en locatiegebonden plattelandsondernemingen ontworpen, de zogenaamde Randerijen.

i.s.m. JWLP, SL Studio en Danny van Rijt
in opdracht van: Kunstpark Zeeland / Zela & kompanen
tot stand gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur

Het rapport “Landwerk Walcheren. Scenario’s voor een rijk cultuurlandschap”(2015) is op aanvraag beschikbaar

Zie ook Randerijen Landwerk