ReGenVillage Almere Oosterworld (2017)

Advies en ontwerp voor een landbouwkundige en landschappelijke inrichting van zelfvoorzienende ecowijk, waarbij voedselproductie en ecologische veerkracht in balans zijn. Mijn bijdrage bestond in het bedenken van de randvoorwaarden hoe de productieruimte in de wijk (akkers, eetbare hagen en voedselbosjes) zowel multifunctioneel ingericht en ecologisch en ruimtelijk op elkaar afgestemd kan worden, en uit het oogpunt van veerkracht voldoende flexibiliteit kan houden om (denk)ruimte te bieden aan verschillende boeren en veranderende ideeën over wat er geteeld moet worden.

voor en met: Except Integrated Sustainability
in opdracht van: ReGen Villages
status: voorlopig ontwerp

Meer info vind u in dit artikel in Fast Company, en op de website van ReGen Villages.

Alle afbeeldingen: Except Integrated Sustainability