Rotterdams Forest Garden Netwerk (2013-heden)

Regionaal samenwerkingsverband van voedselbosinitiatieven op het gebied van beheer van voedselbossen en verwerking en afzet voedselbosproducten.
RFGN is in 2013 opgezet door vier professionals als samenwerking op het gebied van initiatie, realisatie en beheer van voedselbossen. Boomexpert en landschapsontwerper Huib Sneep, visionair en analytisch denker Paul de Graaf, organisator, procesdeskundige en permacultuur-expert Max de Corte en doener Jeroen Hooijmeijer met een schat aan planten- en voedselgewassenkennis.
Binnen dit netwerk vervulde Paul de Graaf de rol van initiatiefnemer, aanjager, schrijver, onderzoeker en ontwerper. In mede-pioniers Jeroen, Max en Huib (later aangevuld met Bastiaan Rooduijn) vond Paul een team dat elkaar aanvult in kennis en ervaring.
De ambitie van RFGN om ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van stedelijk groen te vernieuwen wordt inmiddels verder uitgewerkt door haar opvolger Coöperatie Ondergrond. RFGN leeft voort als netwerk van initiatieven in de regio Rotterdam met St. Voedselbos Vlaardingen, Natuurgoed Ziedewij en Coöperatie Ondergrond als voornaamste leden.