Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam (2011)

Sinds 2007 is Eetbaar Rotterdam actief als expertisegroep om stadslandbouw in Rotterdam te stimuleren en initiëren, uit de overtuiging dat landbouw veel kan betekenen voor een stad. Dit onderzoek verkent de rol van stadslandbouw in het ontwerp van een duurzame stad, toegespitst op de stad Rotterdam. In het onderzoek is de visie van Eetbaar Rotterdam uitgewerkt tot een methodiek voor bottom-up planning, een kansenkaart voor Rotterdam en een aantal voorbeelduitwerkingen die laten zien hoe die kansen benut kunnen worden door strategische ondersteuning van stadslandbouwinitiatieven. De studie laat zien hoe stadslandbouw onderbenutte ruimte tot een in ruimtelijk, sociaal-cultureel en milieutechnisch opzicht actief onderdeel van de stad kan maken. ‘Ruimte voor stadslandbouw’ kan zo de basis vormen voor ander beheer en beleid. Het rapport werd in december 2011 op een gelijknamig symposium aangeboden aan wethouder Van Huffelen van de gemeente Rotterdam. De ontwikkelde methodiek van afstemming tussen gedeelde belangen van stad en landbouw biedt mogelijkheden voor locatiespecifieke strategieën en is inmiddels in verschillende steden toegepast (o.m. de stad Gent). Een samenvatting van het rapport is verschenen als Layout#18.

i.s.m. Eetbaar Rotterdam
opdrachtgever: eigen initiatief
tot stand gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
status: studie