Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent (2015)

Onderzoek naar ruimtelijke rol landbouw voor een klimaatneutraal Gent 2050. Met als uitgangspunten stadsgericht en klimaatneutraal is eerst een analyse gemaakt van de huidige landbouw rond Gent en de stadslandbouwinitatieven in de stad. Vervolgens is gekeken hoe deze ruimte kunnen krijgen in de stad op een manier die aansluit bij genoemde uitgangspunten. Paul de Graaf heeft daarbij onderzocht hoe verschillende vormen van landbouw in en om de stad kunnen bijdragen aan het sluiten van kringlopen en het ontwikkelen van de stad als klimaatneutraal ecosysteem.

i.s.m. SUM Research en ILVO
opdrachtgever: stad Gent
status: studie

Meer info over de opdracht en het eindrapport “Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent 2030” is te vinden op deze webpagina van stad Gent

Download het eindrapport als pdf