Voedselbos Vlaardingen (2015)

Het Voedselbos Vlaardingen is een door mensen ontworpen ecosysteem dat voedselproductie op basis van natuurlijke principes combineert met kansen voor burgerparticipatie, biodiversiteit, natuur- en milieu educatie en ondernemerszin. Met productie van voedsel en andere gewassen en het geven van educatie als basis, worden in Voedselbos Vlaardingen verdienmodellen ontwikkeld voor het ecologisch en recreatieve beheer van de locatie. Stichting Voedselbos Vlaardingen wil daarmee bijdragen aan de maatschappelijke en vakmatige discussie over de toekomst van ons stedelijk groen, onze buitenruimte en onze landbouw. Paul de Graaf heeft zich in het bijzonder met het ruimtelijk ontwerp en de fondsenwerving voor de aanleg bezig gehouden en is nu met het RFGN nog als adviseur betrokken. Ook geeft hij regelmatig rondleidingen. Het wekelijks onderhoud met vrijwilligers wordt door Jeroen Hooijmeijer (RFGN/Snoepjestuin) gecoördineerd en begeleid.

i.s.m. Rotterdams Forest Garden Netwerk
opdrachtgever: eigen initiatief i.s.m. Stichting Voedselbos Vlaardingen en Rotterdams Forest Garden Netwerk
tot stand gekomen met financiële bijdrages van Provincie Zuid-Holland, Omgevingsfonds Midden-Delfland en Fonds Schiedam Vlaardingen en materiële bijdrages van ENECO
Aangeplant 2015-2016. In ontwikkeling

Stichting Voedselbos Vlaardingen heeft een informatieve blog (bijgehouden door Remko Boers) met veel foto’s van de ontwikkeling zoals deze