Rotterdams Forest Garden Netwerk (2013-heden)

Samenwerkingsverband van vier professionals op het gebied van initiatie, realisatie en beheer van voedselbossen. Boomexpert en landschapsontwerper Huib Sneep, visionair en analytisch denker Paul de Graaf, organisator, procesdeskundige en permacultuur-expert Max de Corte en doener Jeroen Hooijmeijer met een schat aan planten- en voedselgewassenkennis.
Binnen dit netwerk vervult Paul de Graaf de rol van initiatiefnemer, aanjager, schrijver, onderzoeker en ontwerper. In mede-pioniers Jeroen, Max en Huib vond Paul een team dat elkaar aanvult in kennis en ervaring. RFGN opereert op natuurlijke, organische wijze. Op basis van wederzijds respect vinden de vier elkaar in een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaam groen in en om de stad.
De ambitie van RFGN is om ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van stedelijk groen te vernieuwen. Met voedselbossen in en om de stad wil zij een productief, multifunctioneel landschap realiseren. Met Rotterdam als uitvalsbasis, maar een werkgebied dat de landsgrenzen overschrijdt.